logo

PRESENTATION AV MERA ELVISION AB

Mera Elvision AB startades 2010 av ägarna Michael Berglund och Mats Månsson, som båda har tidigare erfarenheter av att driva företag.

Företagets säte samt kontor är i Huddinge. Företagets huvudsyssla är att utföra elinstallationer inom bostäder, kontor och lättare industrier. Vi har erfarenheter från både mindre och större entreprenader / projekt såsom flerfamiljsbostäder och villaområden till enstaka småhus.

Vi sitter på bred kunskap och innehar allmän elbehörighet. Vår affärsidé är att kunna leverera en säker elinstallation som kunder kan känna sig trygga med.

Vi medverkar till att lösa eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Webbadress och postadress är allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se